Provinciale Statenvergadering 19 juni 2024

Gepubliceerd op: 18 juni 2024 15:06

Op woensdag 19 juni vindt de voortzetting van de Provinciale Statenvergadering van 29 mei plaats. De Provinciale Statenvergadering wordt om 15:30 uur heropend. De agenda vervolgt met de behandeling van de bespreekstukken:

2a Rekenkameronderzoek: Windpark Hanze
2b IPO conceptbegroting 2025
2c Visie op Landbouw

Waarna de vergadering gesloten wordt. De vergadering is openbaar en via livestream te volgen.