Provinciale Statenvergadering 20 april 2022

Gepubliceerd op: 18 april 2022 20:04

Gelukkig weer gewoon op woensdag! En ook gewoon om 15.30 uur. Wel zo duidelijk!
We vergaderen 'gewoon' in de Statenzaal MET publiek! De maatregelen zijn vervallen dus de vergaderingen kunnen weer worden bijgewoond in de vergaderzalen. 

Op de agenda

Benoemingen:

- Benoeming van de heer van Klompenburg tot tijdelijk burgerlid voor de fractie D66. Dit in verband met het zwangerschapsverlof van mevrouw Visser.

Geheimhouding:

- Provinciale Staten wordt voorgesteld om de geheimhouding op een 6-tal rapporten aangaande de Amsterdam Bay Area (ABA) te bekrachtigen en de eerder opgelegde geheimhouding op een 2-tal andere rapporten ABA op te heffen,

Vragenhalfuurtje:

Er zijn nog geen vragen voor het vragenhalfuurtje ingestuurd.

Vijf hamerstukken:

- Afdoening motie en initiatiefvoorstel (commissie RND)
- Vaststellen ontwerp partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) te Marknesse
- Zienswijze begroting 2023 en 2e begrotingswijziging Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- & Vechtstreek (OFGV)
- Opheffen geheimhouding
- Opheffen geheimhouding besloten besprekingen

Een bespreekstuk:

- Ontwerp aanpassing zonbeleid en openstelling Tweede tranche Structuurvisie Zon
Dit is een bespreekstuk omdat de fracties JA21 en GroenLinks een amendement hebben aangekondigd tijdens de bespreking in de commissie.

Wie weet sluiten we af met een motie vreemd (of niet).

De vergadering is natuurlijk weer mee te kijken via de website.