Provinciale Statenvergadering 26 mei 2021

Gepubliceerd op: 25 mei 2021 22:20

Ook woensdag vergadert Provinciale Staten weer digitaal.
In verband met de bespreking van de Jaarstukken 2020 en de Perspectiefnota 2022-2025, begint de vergadering al om 14.00 uur.

Op de agenda:

- Benoeming en toelating
- Geheimhouding
- Motie vreemd aan de orde van de dag van 28 april 2021

Twee bespreekstukken:

- Jaarstukken 2020
- Perspectiefnota 2022-2025

De vergadering is weer live te volgen via de website.