Provinciale Statenvergadering 30 juni 2021

Gepubliceerd op: 28 juni 2021 16:15

Ook woensdag 30 juni vergadert Provinciale Staten weer digitaal. Vanwege de volle agenda, beginnen we eerder, namelijk om 14.00 uur (i.p.v. 15.30 uur).
Mocht het toch niet lukken de agenda af te ronden, zal Provinciale Staten op 7 juli a.s. verder vergaderen. Hierover weten we na woensdag meer.

Op de agenda

- Vragenhalfuurtje?
De fracties kunnen zich nog tot 4 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden voor een vragenhalfuurtje. In dit geval dus tot woensdag, 10.00 uur.
Tot nu toe hebben we geen aanmeldingen ontvangen.

Hamerstukken

- Zienswijze ontwerp Programmabegroting 2022-2025 RHC Het Flevolands Archief
- Vaststellen Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Bespreekstukken

- Zomernota
- Regionale Energie Strategie 1.0 Flevoland
- Verstedelijkingsconcept Versie 2 (MRA)
- Statenvoorstel partiƫle herziening FVA 2021-2025
- Aanpassing Reglement van Orde Provinciale Staten
- Instellingsbesluit commissie en procedurecommissie Provinciale Staten 2021

De vergadering is natuurlijk weer live mee te kijken via de website.