Reservedata worden benut

Gepubliceerd op: 19 februari 2020 14:30

Statenvergadering
Provinciale Statenvergadering

Zo rustig als het aan het begin van het jaar is, zo druk wordt het vlak voor het zomerreces. De Procedurecommissie heeft daarom besloten om de twee reservedata uit het vergaderschema te gebruiken voor Commissie- en Statenvergaderingen.

Door de volle agenda wordt 3 juni gebruikt voor extra Commissievergaderingen. De Procedurecommissie heeft ook besloten om tijdens de Statenvergadering van 1 juli alleen de Zomernota en Perspectiefnota te behandelen. Alle 'reguliere' onderwerpen worden verplaatst naar een extra Statenvergadering op 24 juni. Dat betekent dat in juni elke woensdag wordt vergaderd!