Succesvolle informatiebijeenkomst voor politieke partijen ter voorbereiding op de verkiezingen 2023

Gepubliceerd op: 19 mei 2022 11:05

Meedoen aan de verkiezingen Provinciale Staten 2023 of aan de verkiezingen Waterschappen 2023?
Benieuwd naar de thema's en nieuwe ontwikkelingen die de komende jaren voor de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland belangrijk zijn?
Reden voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 17 mei in het provinciehuis voor politieke partijen.

Ter inspiratie bij het opstellen van de partijprogramma', reikte commissaris van de Koning Leen Verbeek de 'Vraagstukken voor Flevoland' en de essaybundel 'Futurama Flevoland' uit aan de aanwezige politieke partijen.

Ook dijkgraaf Hetty Klavers reikte ter inspiratie voor de waterthema's in de partijprogramma's de Watervisie van Waterschap Zuiderzeeland uit waarin de waterthema's met de actuele maatschappelijke opgaves worden verbonden.

Dijkgraaf Hetty Klavers tijdens de informatiebijeenkomst voor partijbesturen
Dijkgraaf Hetty Klavers tijdens de informatiebijeenkomst voor partijbesturen

Onze commissaris van de Koning gaf vervolgens een toelichting op het onderwerp 'Integriteit, ondermijning en agressie'. Hij benadrukte dat dit ook een van de gespreksonderwerpen zou moeten zijn bij de selectie en de screening van kandidaat-Statenleden en kandidaat-bestuursleden voor het Waterschap. De Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor Decentrale Politieke Partijen is hierbij een praktische gids.

De leden van het Centraal Stembureau informeerden over de praktische, procedurele en technische aspecten van de kandidaatstelling voor de beide verkiezingen.
Heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen via bureauverkiezingen@lelystad.nl.

Tenslotte informeerden secretaris-directeur Wouter Slob van het waterschap en adjunct-griffier Bas Peters van de provincie Flevoland de vertegenwoordigers van de dertien aanwezige partijen over het werk van de leden van de Algemene Vergadering en van de Statenleden, en over de bijbehorende ondersteuning.

Na afloop werd er nagepraat en gelachen bij de borrel. Men ging tevreden het provinciehuis uit met een tasje gevuld met belangrijke informatie, op naar de Verkiezingen!