Tijdelijke wet digitaal vergaderen verlengd

Gepubliceerd op: 09 oktober 2020 14:10

De tijdelijke wet digitaal vergaderen (voluit: 'tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustasius en Saba') is voor de tweede keer verlengd.

Met deze wet kunnen gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk digitaal besluiten nemen. Zo hoeven zij niet fysiek bij elkaar te komen in deze tijden van coronamaatregelen.

Eerder was digitaal besluiten niet mogelijk. Provinciale Staten moest dan fysiek bij elkaar komen om te stemmen. Dat hoeft nu niet meer. De wet is tijdelijk, en is nu verlengd tot ten minste 1 januari 2021. Daarna kan hij eventueel weer verlengd worden met twee maanden.

Lees hier meer over de tijdelijke wet digitaal vergaderen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via griffie@flevoland.nl.