Tweede Kamer stemt in met spoedwet

Gepubliceerd op: 02 april 2020 14:04

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om digitale besluitvorming mogelijk te maken. Met deze wet kan Provinciale Staten ook in een digitale Provinciale Statenvergadering besluiten nemen. Dit was eerst nog niet toegestaan volgens de wet.

Vervolg proces

Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door de Ministerraad. Nu is het dus ook goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Daarna moet de koning het ondertekenen, en wordt het gepubliceerd in de Staatscourant. De wet gaat in op het moment dat het in de Staatscourant is gepubliceerd. Verwacht wordt dat de Eerste Kamer op 7 april instemt met de nieuwe wet. De wet kan dan 9 april van kracht zijn.

Voorwaarden spoedwet

De spoedwet bestaat uit verschillende voorwaarden. De belangrijkste daarvan zijn:

  1. De spoedwet is geldig tot 1 september. Daarna kan de wet met twee maanden verlengd worden.
  2. Statenleden moeten herkenbaar in beeld zijn bij een vergadering.
  3. De identiteit van de Statenleden moet kunnen worden vastgesteld.
  4. Minimaal de helft van de Statenleden moet 'aanwezig' zijn om het een rechtsgeldige bijeenkomst te maken.
  5. Inwoners moeten live mee kunnen kijken.

Digitaal vergaderen niet verplicht

Het is niet verplicht om digitaal te vergaderen. Volksvertegenwoordigende organen (zoals de gemeenteraad en Provinciale Staten) waren uitgezonderd van het samenkomstverbod. Officieel mogen zij dus ook tijdens de coronamaatregelen nog bij elkaar komen. Volksvertegenwoordigers moeten dan wel de adviezen van het RIVM volgen. Dat houdt in dat ze bijvoorbeeld nog steeds 1,5 meter afstand moeten houden, geen handen mogen schudden, en thuis moeten blijven wanneer zij ziekteverschijnselen vertonen.

Provinciale Staten Flevoland gaat digitaal vergaderen

Ook de Flevolandse Staten gaat digitaal vergaderen. De digitale omgeving moet voldoen aan de voorwaarden van de spoedwet. Momenteel wordt dan ook hard gewerkt om een digitale commissievergadering mogelijk te maken.