Vergadering Provinciale Staten 14 september

Gepubliceerd op: 12 september 2022 21:09

Woensdag is er (weer) een vergadering van Provinciale Staten! Maar: vooralsnog geen volle agenda.

Op de agenda

Benoemingen

De heer Bas van Klompenburg en mevrouw Bianca Goeman worden benoemd tot burgerleden voor de fracties D66 en PVV.

Geheimhouding

Bekrachtiging geheimhouding op de Anterieure Overeenkomst Datacenter Zeewolde.

Vragenhalfuurtje

Er zijn op dit moment (nog) geen vragen ingestuurd voor het vragenhalfuurtje. Dit kan nog tot woensdagochtend 11.30 uur.

Hamerstukken

En afhameren maar:

  • OFGV - zienswijze over resultaatsbestemming
  • Concept Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 2021-2024
  • Aanbevelingen pilot voorkantsturing

Bespreekstukken

Er zijn geen (!) bespreekstukken. 

Wie weet sluiten we af met een motie vreemd (of niet).

De vergadering is natuurlijk weer mee te kijken via de website.