Vergadering Provinciale Staten 27 november vervalt

Gepubliceerd op: 06 november 2019 15:11

De Provinciale Statenvergadering van 27 november gaat niet door. Dit is besloten in overleg met de voorzitter, omdat er weinig agendapunten waren.

De agendapunten van 27 november (de IPO begroting 2020 en het voorstel Informanten voor de toekomstvisie Zorg in Flevoland) worden toegevoegd aan de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 20 november.

Op 20 november begint om 14.00 een Integrale Commissie. Om 21.00 uur start de Provinciale Statenvergadering. Het voorstel over het Klimaatakkoord en de eerder genoemde onderwerpen worden dan besproken.