Vergadering Provinciale Staten gaat verder op 22 december

Gepubliceerd op: 13 december 2021 09:12

Op 8 december vergaderden Provinciale Staten. Op de agenda stond onder andere het interpellatiedebat over het datacenter in Zeewolde.
Een interpellatiedebat is een debat tussen Provinciale Staten en een of meerdere leden van het College van Gedeputeerde Staten.
Provinciale Staten stellen in dit debat kritische vragen aan het college.

Dit debat duurde 8 december langer dan gedacht waardoor het niet is gelukt de hele agenda voor die vergadering te behandelen.
De Voorzitter van Provinciale Staten heeft daarom besloten op 22 december aanstaande, vanaf 19.00 uur, digitaal verder te vergaderen.
De agenda van 8 december zal dan vanaf agendapunt 11 worden hervat.

'S middags vanaf 15.30 uur vindt de beeldvormende sessie van de Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) plaats.
Tijdens deze vergadering worden de Statenleden geïnformeerd over het onderwerp Stikstof. Ook deze vergadering is digitaal en te volgen via de website van Provinciale Staten.

De vergaderbundels van woensdag 22 december zijn hier in te zien.