Voorlopige uitslag Eerste Kamer Verkiezing

Gepubliceerd op: 27 mei 2019 16:05

Provinciale Staten van de Provincie Flevoland heeft 27 mei om 15.00 uur de stemmen uitgebracht voor Eerste Kamer. Er zijn 41 stemmen uitgebracht door de aanwezige statenleden. De voorlopige uitslag, zoals door commissaris van de Koning Leen Verbeek bekend gemaakt, luidt als volgt:

Lijst Partij Aantal Stemmen
1 VVD  5
2 CDA  3
3 D66  3
4 PVV  4
5 SP  2
6 PvdA  3
7 GroenLinks  4
8 ChristenUnie  3
9 Partij voor de Dieren  2
10 SGP  1
11 50PLUS  2
12 Onafhankelijke Senaatsfractie  0
13 Forum voor Democratie  8
14 DENK  1

De Statenvergadering is terug te zien via de website flevoland.stateninformatie.nl

Eerste Kamer Verkiezing 2019
Stemmen bij de Eerste Kamer Verkiezing op 27 mei 2019

Voor meer informatie over het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat Eerste Kamerlid, verwijzen we u naar het proces-verbaal van de verkiezing.

De getelde stemmen worden per koerier verzonden aan de Kiesraad in Den Haag. De Kiesraad maakt de definitieve uitslag bekend op 31 mei om 16.00 uur.

Stemhokjes Eerste Kamer Verkiezing
Stemhokjes bij de Eerste Kamer Verkiezing op 27 mei 2019

Stembureau Eerste Kamer Verkiezing
Stembureau aan het werk bij de Eerste Kamer Verkiezing op 27 mei 2019