Voorlopige uitslag provinciale statenverkiezing 2023 Provincie Flevoland

Gepubliceerd op: 16 maart 2023 13:03

Op woensdag 15 maart 2023 stemde Flevoland voor de Provinciale Staten. Provinciale Statenverkiezingen vinden elke vier jaar plaats.Aan de verkiezing voor het bestuur van de provincie Flevoland deden 395 kandidaten verdeeld over 17 partijen mee, waarvan 12 partijen ook in 2019 deelnamen aan de verkiezing. Het opkomstpercentage was in Flevoland 52,4%.

Dit is een overzicht van de voorlopige uitslagen van de verkiezingen in Flevoland op volgorde van grootte:

Voorlopige verkiezingsuitslag
Overzicht van de voorlopige uitslag van de verkiezingen in Flevoland

Openbare zittingen gemeentelijke stembureaus

Op donderdag 16 maart 2023 zijn de openbare zittingen van de gemeentelijke stembureaus. Dan controleren de gemeentelijke stembureaus de processen-verbaal van alle stembureaus. De processen-verbalen worden in de loop van donderdag gepubliceerd op de gemeentelijke websites en liggen vanaf dat moment ook ter inzage in de gemeentehuizen.

Definitieve uitslag

Op donderdag 23 maart 2023 stelt het Centraal stembureau tijdens een openbare zitting in het stadhuis van Lelystad de definitieve uitslag vast van de Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 2023 van de hele provincie.