Voortgang digitaal vergaderen commissies en PS

Gepubliceerd op: 31 maart 2020 14:30

Er wordt hard gewerkt om vanaf volgende week digitaal vergaderen mogelijk te maken, te beginnen met de commissievergaderingen van 8 april.

Techniek digitale vergadering

Er wordt naar verwachting deze week een digitale vergadertool getest. Bij het kiezen van een tool wordt rekening gehouden met verschillende factoren:

  • informatieveiligheid
  • privacy-wetgeving (AVG)
  • afstemming met de leveranciers van het Stateninformatiesysteem en de webcast
  • technische ondersteuning door de provincie

Regels digitaal vergaderen

Naast de techniek, moeten ook heldere afspraken gemaakt worden over hoe digitaal wordt vergaderd. Hierbij spelen vragen als:

  • Wie nemen deel aan de vergadering?
  • Wat wordt in een commissievergadering besproken en wat in een digitale Statenvergadering?
  • Hoe gaan we om met moties en amendementen?

Verschillende scenario's worden in kaart gebracht. Er wordt zo snel mogelijk een besluit genomen over de manier van vergaderen.