Woensdag 27 mei neemt PS besluit over Jaarstukken 2019

Gepubliceerd op: 26 mei 2020 14:10

Woensdag 27 mei besluit Provinciale Staten over de Jaarstukken 2019. Op verzoek van de PVV is vandaag een agendapunt aan de vergadering toegevoegd: Aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht. De Provinciale Statenvergadering begint om 15:30 uur.

Agenda

De volgende bespreekstukken staan op de agenda:

  • Jaarstukken 2019 (bestaande uit het Jaarverslag 2019 en de Jaarrekening 2019)
  • Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen
  • Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Energie Strategie) Flevoland
  • Aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht

Meekijken

De vergadering is live te volgen via deze website op uw telefoon, tablet, of computer. Vergaderstukken zijn te vinden in de Kalender.