Zetelkandidaten treden bewust binnen in voorportaal Statenzaal

Gepubliceerd op: 11 januari 2023 20:01

De laatste puntjes worden aangescherpt, de politieke kleuren zijn bekend en de partijlijsten ontvouwen zich. Binnen heel Flevoland staan gretige gegadigden klaar om zitting te nemen in Provinciale Staten. Deze week kwamen zij samen tijdens een verkennende bijeenkomst. In de hoop straks over de kiesdrempel te stappen.

Doorgaans weten de medewerkers van de Statengriffie alle politieke pleitbezorgers in het provinciehuis persoonlijk bij naam te noemen. Maar de bezoekers die deze maandagavond vanuit de volkomen duisternis in het heldere licht verschijnen, laten zich nu eenmaal nog niet in een herkenbaar profiel plooien. Daarom glijden hun ogen nog zoekend en vragend langs de uiteenlopende gezichten die zich in een eindeloze rij opvolgen aan hun bureau. "Van welke partij bent u? Ah! Kijk, hier is uw naambordje. Neem gerust een broodje en een glaasje sap. We gaan zo beginnen." Opgetogen zien de griffieleden hun gasten bij tientallen doorlopen richting de deur van de zaal. "Wat een opkomst zeg. We zijn er haast een beetje beduusd van."

Voorzitter

Vanaf de ingang mengen de nieuwsgierige nieuwelingen zich vlotjes onder bekwame bekenden. Zowel de voormalig wethouder als de bevlogen beginneling heeft vanavond voldoende aan een voornaam. Omringd door gemoedelijke gelijkgestemden schuiven ze samen rond de tafel. Een keurige heer in een kreukloos pak kijkt tevreden toe. Even later loopt hij kalm naar voren en neemt plaats achter een kleine katheder. "Van harte welkom in dit huis. Voor degenen die mij misschien nog nooit gezien hebben, ik ben Commissaris van de Koning Leen Verbeek. Voorzitter van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Flevoland. Bovendien heb ik ook de leiding over Provinciale Staten, het orgaan waar u onderdeel van uit gaat maken als u eind maart verkozen mocht worden. In die functie hebt u verschillende rollen te vervullen. Ik verwacht van u dat u die taken eerlijk vervult." Bij die ernstige boodschap lacht hij plots even fijntjes. "Anders moeten we hier 'Wie is de Mol' gaan spelen met elkaar. U ziet er allemaal heel aardig uit, maar dan moet ik wel op zoek naar het lek. Dat hebben we liever niet."

Volksvertegenwoordiger

Toch blijft de blik van de griffiemedewerkers onverstoorbaar sprankelen als ze over het Statenwerk spreken. "Wij willen jullie vanaf de achtergrond heel graag helpen om je werkzaamheden goed uit te voeren. Want in de provinciale politiek heb je veel te doen. Maar je allerbelangrijkste verantwoordelijkheid is natuurlijk de functie van volksvertegenwoordiger. Die rol heb je niet alleen voor je eigen achterban, maar voor alle Flevolanders. Elke maand neem je tijdens de vergadering van Provinciale Staten al besluiten die volgens jou in het algemeen belang van Flevoland zijn," vervolgen de sprekers voorin de zaal. Vooraf bespreek je het oordeel van de verschillende partijen alvast met elkaar in een speciale commissievergadering. Alle politieke vergaderingen in het provinciehuis worden op woensdag gehouden, vaak tot laat in de avond. Uiteindelijk ben je naast je gewone baan ongeveer zeventien uur per week met de provinciale politiek bezig."

Beleefde bedankjes en grote geschenken

Daar zijn al deze opkomende Statenkandidaten best even stil van. Ook de waarschuwende uitspraken van Commissaris Leen Verbeek klinken krachtig na. Eén van de bezoekers reageert gelukkig vol goede moed. "Ik snap bijvoorbeeld wel dat je als Statenlid niet zomaar allerlei cadeautjes aan mag nemen, maar een bloemetje kan toch wel?" Verbeek stelt hem met een glimlach gerust. "Het is belangrijk dat je de eed en de belofte van je installatie gestand doet en je houdt aan de grondwet. Daarbij is het helemaal niet gek om onderscheid te maken tussen een bedankje uit beleefdheid en een geschenk dat tot doel heeft om jou gunstig te stemmen."

Laatste zetje

In de grote hal kauwen alle aanwezigen proevend en peinzend op de woorden die ze hebben gehoord. Soms was het misschien even slikken, maar dit smaakt wel naar meer. Een enkele steelse blik biedt hen al zicht op de Statenzaal, die stilletjes lonkt in de schaduwen. Het beslissende zetje in de rug moet op 15 maart van de kiezer komen.

Door: De Rollende Pers