Zomervakantie Provinciale Staten & Bereikbaarheid Statengriffie

Gepubliceerd op: 14 juli 2022 22:07

Zomervakantie
Provinciale Staten en de Statengriffie zijn met vakantie.

De zomervakantie komt eraan!

Vanwege de zomervakantie is de Statengriffie gesloten van 25 juli tot 22 augustus 2022.
Dit betekent dat er niemand aan het werk is.

Contact

Uw e-mail aan griffie@flevoland.nl wordt vanaf 22 augustus weer gelezen.

De eerste vergaderingen na het zomerreces zijn op 31 augustus (Statencommissies).

Een hele fijne zomer gewenst!