Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Provinciale Staten van Flevoland

Welkom op de pagina's van Provinciale Staten van de provincie Flevoland.

Nieuwe wijze van verantwoorden: minder regels en transparant    

Provinciale Staten hebben er voor gekozen om verbetering van de verantwoording van de uitgaven niet te zoeken in méér regelgeving over wat wel en niet is toegestaan. Vanaf 1 januari 2017 is er daarentegen voor gekozen de fracties  vrijheid te geven in de besteding van de fractievergoeding, onder voorwaarde dat deze wordt besteed aan het functioneren van de fractie als geheel.
De verantwoording van de uitgaven is ondergebracht in de vergaderapp voor Provinciale Staten en wordt vanaf 1 mei 2017 gepubliceerd op de website van Provinciale Staten van Flevoland. Kenmerken van deze verantwoording zijn:

  • Digitale verantwoording van de uitgaven per fractie en per kwartaal, gekoppeld aan uitgave categorieën.
  • Binnen een uitgavecategorie, inzicht in bestedingen tot op het niveau van een foto van bonnen en/of facturen.
  • Inzicht in de cumulatieve uitgaven ten opzichte van de ontvangen fractievergoeding
De uitgaven van de fracties zijn hiermee maximaal transparant en openbaar inzichtelijk.
Jaarlijks beoordelen Provinciale Staten genoemde uitgaven van de fracties en stellen de jaarverslagen van de fracties vast. Indien een meerderheid van Provinciale Staten van oordeel is dat bepaalde uitgaven niet geoorloofd zijn, kunnen zij tot terugvordering besluiten. Dit oordeel is bindend en niet vooraf in strikte regelgeving vastgelegd. De transparante en openbare verantwoording draagt daarmee bij aan zelfregulering van besteding van publieke middelen. De digitale module verantwoording fractievergoedingen is onderdeel van de vergaderapp van Provinciale Staten Flevoland en is ontwikkeld door Gemeente Oplossingen (GO) te Groningen.
rsz-schermafbeelding-2017-05-17-om-150228

Provinciale Staten staan aan het hoofd van de provincie en zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Flevoland telt  41 Statenleden

INFORMATIE

De vergaderingen van Provinciale Staten  zijn live te volgen als streaming video. Op deze website van Provinciale Staten en op de app PS Flevoland kunt u informatie vinden over:

  • data vergaderingen
  • agenda en onderwerpen vergaderingen
  • namen Statenleden

TAKEN PROVINCIALE STATEN

De Staten wegen de wensen en belangen van de Flevolandse burgers en nemen vervolgens een besluit. Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en controleren het college van Gedeputeerde Staten. De voorzitter van Provinciale Staten is de commissaris van de Koning.