Agendacommissie

Sinds de invoering van de Wet Dualisering Provinciebestuur in 2003 is de rolverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten veranderd.

De kaderstellende-, controlerende- en volksvertegenwoordigende rollen van PS zijn versterkt. PS bereiden daarom hun vergaderingen zelf voor. De voorzitter van Provinciale Staten en de Statengriffier stellen de agenda voor Provinciale Staten op.

Voor de agenda's van de Statencommissies is een Agendacommissie ingesteld.

Taak Agendacommissie

De Agendacommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de conceptagenda voor de Statencommissie.

Samenstelling Agendacommissie

  • De voorzitter van een Statencommissie
  • De griffier van een Statencommissie

De Agendacommissie kan de portefeuillehouder en/of een afdelingshoofd of programmamanager uitnodigen voor overleg over de agenda.