Nieuwsbrieven

De griffie verstuurt geen nieuwsbrieven van derden naar Statenleden. Van Statenleden wordt verwacht dat zij zich zelf aanmelden voor de nieuwsbrieven waarin zij geïnteresseerd zijn. Onderstaande links verwijzen naar pagina's waar u zich kunt aanmelden voor nieuwsbrieven die binnen zijn gekomen bij de griffie.

Vanuit Provincie Flevoland worden verschillende nieuwsbrieven verstuurd. Klik hier om u aan te melden voor (één van) deze nieuwsbrieven:

  • Groot onderhoud bruggen en sluizen
  • Hogering
  • Oostvaardersplassen
  • POP3
  • Weekbericht

Overige nieuwsbrieven van externe organisaties: