Nieuwsbrieven

De Statengriffie ontvangt verschillende nieuwsbrieven van organisaties om naar Provinciale Staten te sturen. De griffie verstuurt geen nieuwsbrieven van anderen naar Statenleden. Statenleden melden zichzelf aan voor de nieuwsbrieven waar zij geïnteresseerd in zijn. Via de links op deze pagina kunt u uzelf ook aanmelden voor deze nieuwsbrieven. Wilt u op een andere manier in contact komen met Provinciale Staten? Kijk dan op de Contact-pagina.

De Provincie Flevoland verstuurt verschillende nieuwsbrieven. Klik hier om u aan te melden voor (één van) deze nieuwsbrieven:

  • Groot onderhoud bruggen en sluizen
  • Transitie Landelijk Gebied
  • Rondweg Lelystad Zuid
  • Duurzame Schoolgebouwen Flevoland
  • Weekbericht

Nieuwsbrieven van andere organisaties: