Samenwerkingsverbanden

Voor bepaalde onderwerpen zijn Provinciale Staten een samenwerkingsverband aangegaan.


Tevens kunnen de Statencommissies voor belangrijke onderwerpen bepalen dat daarvoor, een werkgroep of begeleidingscommissie wordt samengesteld.
Bij de start wordt de opdracht, of ambitie, van deze werkgroep/begeleidingscommissie uitgesproken en vastgelegd. Ook de samenstelling wordt veelal in de commissies met elkaar afgesproken.

Een overzicht van deze samenwerkingsverbanden en werkgroepen en begeleidingscommissies vindt u hier.

Heeft u vragen over de samenwerkingsverbanden?

Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705