Samenwerkingsverbanden

De begeleidingscommissie Nieuwe Natuur is door Provinciale Staten ingesteld voor het begeleiden van het proces van het programma Nieuwe Natuur.
Het programma is via een adaptief proces ontstaan en verbetert de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, met een maximale benutting van de ecologische en economische potenties.

De groepsleden zijn:

• Jan de Reus (VVD)
• Marianne Luyer (CDA)
• Wobbe Bouma (CDA)
• Bianca Boutkan (PVV)
• Sjaak Simonse (SGP)


Begeleidingscommissie Nieuwe Natuur is een onderdeel van commissie Duurzaamheid.