Samenwerkingsverbanden

Voor bepaalde onderwerpen zijn Provinciale Staten een samenwerkingsverband aangegaan. Dat betekent dat ze met bepaalde organisaties afspraken heeft gemaakt om samen te werken. Via het menu rechts kunt u meer informatie vinden over twee van deze samenwerkingsverbanden: de Randstedelijke Rekenkamer en het Interprovinciaal Overleg.

Heeft u vragen over de samenwerkingsverbanden?

Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705