Randstedelijke Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is een onderzoeksbureau voor de provincies Utrecht, Noord Holland, Zuid Holland en Flevoland. De Randstedelijke Rekenkamer is vergelijkbaar met de landelijke Rekenkamer. De landelijke Rekenkamer kijkt goed naar alles wat het landsbestuur doet. De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar onderwerpen die te maken hebben met het provinciaal bestuur. Bereikt het beleid wat het moet bereiken? Wordt er zuinig omgegaan met het beschikbare geld? Houdt iedereen zich aan de regels en wetten? 

RRK als adviseur van Provinciale Staten

Dat de RKK onafhankelijk is, betekent dat ze niet in opdracht werkt. De RRK kiest zelf welke onderwerpen worden onderzocht. Wel vraagt ze advies over de onderzoeken aan de Programmaraad. Deze raad bestaat uit Statenleden uit de vier deelnemende provincies. Uit de onderzoeken komt een advies van de RRK. Dat advies deelt zij met Provinciale Staten van de provincie waarin het onderzoek is gehouden. De RRK is dus een adviseur voor Provinciale Staten. Ze helpt hen om als algemeen bestuur van de provincie toezicht te houden op het dagelijks bestuur van de provincie (Gedeputeerde Staten).

Doel van de RRK

Het doel van de RRK is om het provinciaal bestuur van de vier provincies te verbeteren. Zo worden ook de verbonden partijen en publieke verantwoording versterkt. De onderzoeken die de RRK heeft gedaan zijn daarom openbaar. Ook wil de RRK kennisuitwisseling en samenwerking tussen de betrokken provincies verbeteren.

Meer informatie vindt u op de website van de Randstedelijke Rekenkamer

Flevolandse leden van de programmaraad:

  • Niek Beenen (Forum voor Democratie)
  • Yvonne den Boer (D66)
  • Monique Dubois (PvdA)

Plaatsvervangende leden:

  • Bryant Heng (ChristenUnie)
  • Steven Vrouwenvelder (GroenLinks)