Seniorenconvent

Het seniorenconvent in de provincie Flevoland is het overleg tussen de fractievoorzitters van de politieke partijen in Provinciale Staten. De voorzitter van Provinciale Staten, de Commissaris van de Koning, zit het seniorenconvent voor.

Het seniorenconvent komt bij elkaar op verzoek van de voorzitter van Provinciale Staten of van één van de fractievoorzitters.

De bijeenkomsten van het seniorenconvent zijn niet openbaar.