Statencommissies

Provinciale Staten vergadert op woensdagen. Ze vergadert via het BOB-model: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Hier leest u meer over het BOB-model. De beeld- en oordeelsvorming vindt plaats in twee commissies: Commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) en de Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS).

Vergaderingen

De commissies vergaderen op woensdagen. 's Middags vindt beeldvorming plaats, 's avonds oordeelsvorming. Afhankelijk van hoeveel onderwerpen op de agenda staan, wordt één of twee keer per maand vergaderd. In de Kalender kunt u altijd zien wanneer en hoe laat de commissies plaatsvinden.

Bijwonen of Inspreken

Vergaderingen zijn openbaar. U kunt dus aanwezig zijn bij de vergaderingen. Kijk in de Kalender voor de datum, tijd en locatie. Meestal zijn de vergaderingen in het Provinciehuis (Visarenddreef 1 in Lelystad). Zo niet, staat dat ook in de Kalender. U mag ook inspreken bij commissies. Zo kunt u Staten- en burgerleden vertellen wat u van een onderwerp vindt. Het onderwerp moet wel op de agenda staan. Wilt u inspreken bij een commissie? Kijk op deze pagina voor de mogelijkheden om in te spreken.

Rol Commissies

Een Statencommissie adviseert Provinciale Staten over een voorstel of onderwerp. Moet er bijvoorbeeld nog over een onderwerp gepraat worden tijdens de Provinciale Statenvergadering? Of is het genoeg besproken en kan het als 'hamerstuk' op de agenda? Over een hamerstuk wordt niet meer gepraat tijdens de Provinciale Statenvergadering. Er wordt dan direct over gestemd door de Statenleden.

Samenstelling Commissies

Staten- en burgerleden mogen zelf weten bij welke commissie zij aanwezig zijn. Vroeger werden Statenleden per commissie benoemd. Ze mochten dan alleen deelnemen aan de commissie waarin ze waren benoemd. Nu is dat niet meer zo. Statenleden kunnen dus ook bij beide commissies aanwezig zijn. Bij ieder onderwerp heeft iedere partij een 'woordvoerder' aangewezen. Dat Staten- of burgerlid spreekt dan namens zijn of haar partij. Woordvoerders kunnen per onderwerp wisselen.

De twee Commissies behandelen verschillende onderwerpen. Ook hebben ze verschillende voorzitters (wisselend) en een vaste griffier:

Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND)

Griffier: Anneloes Krone

Onderwerpen:

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Landschap
 • Landbouw
 • Visserij
 • Natuur en Energie
 • Duurzaamheid
 • Milieu

Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS)

Griffier: Julia de Ridder

Onderwerpen:

 • Financiën/P&C
 • (Regionale) samenwerking
 • Verbonden partijen
 • Aantrekkelijk Flevoland/Krachtige samenleving
 • Mobiliteit
 • Vernieuwend bestuur