Statencommissies

Een Statencommissie adviseert Provinciale Staten over een voorstel of onderwerp.
Flevoland heeft vier Statencommissies. De commissies vergaderen woensdag.

Wilt u inspreken bij een commissie?

Duurzaamheid

voorzitter: Wobbe Bouma
griffier: Judith Goudriaan

Onderwerpen:

 • Nieuwe Natuur
 • Klimaat en Energie
 • Vitaal Platteland
 • Fonds leefbaarheid landelijk gebied
 • Natuur en Landschap
 • Milieu en afvalzorg
 • Nat.Park. Nieuw Land
 • Markermeer/-IJmeer
 • Digitale infrastructuur buitengebied

Economie

voorzitter: Willem Boutkan
griffier: Pieter Liedekerken

Onderwerpen:

 • Economische Zaken
 • Maritieme Strategie
 • Landbouw en Visserij
 • Floriade
 • Onderwijs
 • Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV
 • Amsterdam Lelystad Airport
 • OMALA
 • Mobiliteit (excl. OV)
 • Openbaar Vervoer
 • Recreatie, Toerisme en Gebiedspromotie

Ruimte

voorzitter: Chris Schotman
griffier Renzo Kalk

Onderwerpen:

 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Schaalsprong Almere/RRAAM,
 • IJsseldelta-Zuid
 • Rijksvastgoed-bedrijf
 • Water
 • VTH-Vergunningverlening, Toezicht en handhaving
 • OFGV-Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek
 • Noordelijk Flevoland

Bestuur

voorzitter: Mirjam Smeels-Zechner
griffier: Julia de Ridder

Onderwerpen:

 • Financiën
 • IPO bestuur
 • Samenleving (zorg)
 • Sport
 • Kunst en Cultuur
 • Europa
 • Flevolandse samenwerkings- agenda
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Coördinatie interbestuurlijk toezicht
 • Communicatie en ICT
 • Openbaar lichaam
 • Erfgoed centrum Nieuw Land (GR)
 • Integriteit
 • Lobby
 • P&O
 • Archiefinspectie
 • Coördinatie IFA
 • Inkoop, aanbesteding
 • Facilitaire zaken

De vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies zijn openbaar en vrij toegankelijk voor de pers en het publiek.
Belangstellenden kunnen deze vergaderingen bijwonen in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad, tenzij anders wordt vermeld.