Statencommissies

Een Statencommissie adviseert Provinciale Staten over een voorstel of onderwerp.
Flevoland heeft vier Statencommissies. De commissies vergaderen woensdag.

Wilt u inspreken bij een commissie?

Duurzaamheid

voorzitter: Wobbe Bouma
griffier: Judith Goudriaan

Onderwerpen:
• Nieuwe Natuur
• Klimaat en Energie
• Vitaal Platteland
• Fonds leefbaarheid landelijk gebied
• Natuur en Landschap
• Milieu en afvalzorg
• Nat.Park. Nieuw Land
• Markermeer/-IJmeer
• Digitale infrastructuur buitengebied

Economie

voorzitter: Willem Boutkan
griffier: Pieter Liedekerken

Onderwerpen:
• Economische Zaken
• Maritieme Strategie
• Landbouw en Visserij
• Floriade
• Onderwijs
• Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV
• Amsterdam Lelystad Airport
• OMALA
• Mobiliteit (excl. OV)
• Openbaar Vervoer
• Recreatie, Toerisme en Gebiedspromotie

Ruimte

voorzitter: Chris Schotman
griffier Renzo Kalk

Onderwerpen:
• Ruimtelijke Ordening
• Wonen
• Schaalsprong Almere/RRAAM,
• IJsseldelta-Zuid
• Rijksvastgoed-bedrijf
• Water
• VTH-Vergunningverlening, Toezicht en handhaving
• OFGV-Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek
• Noordelijk Flevoland

Bestuur

voorzitter: Mirjam Smeels-Zechner
griffier: Clasien Selman

Onderwerpen:
• Financiën
• IPO bestuur
• Samenleving (zorg)
• Sport
• Kunst en Cultuur
• Europa
• Flevolandse samenwerkings- agenda
• Bestuurlijke vernieuwing
• Coördinatie interbestuurlijk toezicht
• Communicatie en ICT
• Openbaar lichaam
• Erfgoed centrum Nieuw Land (GR)
• Integriteit
• Lobby
• P&O
• Archiefinspectie
• Coördinatie IFA
• Inkoop, aanbesteding
• Facilitaire zaken

De vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies zijn openbaar en vrij toegankelijk voor de pers en het publiek.
Belangstellenden kunnen deze vergaderingen bijwonen in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad, tenzij anders wordt vermeld.