Statencommissies

Een Statencommissie adviseert Provinciale Staten over een voorstel of onderwerp.
Flevoland heeft twee Statencommissies. Er zijn geen Statenleden per commissie benoemd; de woordvoerders (kunnen) wisselen per onderwerp. De commissies vergaderen op woensdag.

Wilt u inspreken bij een commissie?

Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND)

voorzitter: Han Thomassen en Hicham Ismaili Alaoui
griffier: Judith Goudriaan

Onderwerpen:

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Landschap
 • Landbouw
 • Visserij
 • Natuur en Energie
 • Duurzaamheid
 • Milieu

Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS)

voorzitter: Ellentrees Müller en Tiko Smetsers
griffier: Julia de Ridder

Onderwerpen:

 • Financiën/P&C
 • (Regionale) samenwerking
 • Verbonden partijen
 • Aantrekkelijk Flevoland/Krachtige samenleving
 • Mobiliteit
 • Vernieuwend bestuur

De vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies zijn openbaar en vrij toegankelijk voor de pers en het publiek.
Belangstellenden kunnen deze vergaderingen bijwonen in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad, tenzij anders wordt vermeld.