Beeldvormende sessie RND 06 januari 2021 15:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening

  Videovergadering 1 (Pexip)
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Waterprogramma

  Beeldvormend
  Videovergadering 1 (Pexip)
  5 documenten

  Tijd: 60 minuten
  Toelichting:
  In deze sessie worden de statenleden gevraagd richting te geven aan het ambitieniveau. Vooraf hebben statenleden factsheets ontvangen waar in deze sessie het gesprek over gevoerd kan worden.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Stikstof

  Beeldvormend
  Videovergadering 1 (Pexip)
  3 documenten

  Tijd: 90 minuten
  Toelichting:
  In deze sessie wordt de commissie gevraagd de Concept – Aanpak Stikstof in Flevoland, Kaders 2021 en verder te bespreken en eventuele aandachtspunten mee te geven aan de portefeuillehouder. Na een korte presentatie en toelichting van de portefeuillehouder is er gelegenheid om vragen te stellen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Voorstel co-financiering Markerwadden afronding Markerwadden Fase 1

  Beeldvormend
  Videovergadering 1 (Pexip)
  8 documenten

  Tijd: 60 minuten
  Toelichting:
  In de commissie van 13 januari staat het onderwerp “Voorstel co-financiering Markerwadden afronding Markerwadden Fase 1” oordeelsvormend geagendeerd. Om de statenleden de mogelijkheid te geven hier voldoende informatie vooraf over te ontvangen heeft de procedurecommissie besloten om dit onderwerp in deze commissie beeldvormend te agenderen. (zie memo procedurecommissie)

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Sluiting

  Videovergadering 1 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten