Overzicht van nieuwsberichten 2012

Statengriffier Amanda Kost benoemd door Provinciale Staten Flevoland 13 december 2012

In de Statenvergadering van Provinciale Staten van Flevoland is op 12 december mr. Amanda Kost (36) benoemd tot de nieuwe Statengriffier van Flevoland per 1 januari 2013.

Vernieuwde website en app Provinciale Staten 13 december 2012

Na een jaar van ontwikkelen en implementeren is de vernieuwde website en app van Provinciale Staten van Flevoland een feit.

CDA-fractie trakteert op taart 13 december 2012

De CDA-fractie van Provinciale Staten sloot het jaar 2012 traditiegetrouw af

Provinciale Staten stellen Cultuurnota vast 13 december 2012

Provinciale Staten hebben op 12 december het Beleidskader Cultuur voor de periode 2013-2016 vastgesteld. In het Collegeakkoord is cultuur één van de vier kerntaken van de provincie.

Provinciale Staten nemen afscheid van oud-gedeputeerde Bliek 27 november 2012

In een bijzondere Statenvergadering op 27 november hebben Provinciale Staten van Flevoland afscheid genomen van oud-gedeputeerde Anne Bliek (VVD).

Amanda Kost voorgedragen als nieuwe Statengriffier Flevoland 27 november 2012

Het Presidium van Provinciale Staten van Flevoland draagt mr. Amanda Kost (36) voor als nieuwe Statengriffier.

Programmabegroting 2013 vastgesteld door Provinciale Staten 15 november 2012

Provinciale Staten van Flevoland hebben gisteren de Programmabegroting 2013 met meerderheid van stemmen aangenomen.

Provinciale Staten van Flevoland bezuinigen op eigen uitgaven 15 november 2012

Tijdens de Statenvergadering van gisteren hebben Provinciale Staten besloten € 120.000,- te bezuinigen op hun eigen Statenbudget.

Gedeputeerde Gijsberts benoemd door Provinciale Staten 15 november 2012

In de Statenvergadering van 12 november hebben Provinciale Staten van Flevoland de vierde gedeputeerde Bert Gijsberts (VVD) benoemd.

Provinciale Staten van Flevoland benoemen Gedeputeerden 02 november 2012

Provinciale Staten van Flevoland hebben gisteravond Jaap Lodders (VVD), Marc Witteman (PvdA) en Jan-Nico Appelman (CDA-ChristenUnie) benoemd

Provinciale Staten benoemen Gedeputeerden 13 juli 2012

Provinciale Staten Flevoland hebben vanavond Anne Bliek-de Jong (VVD), Jaap Lodders (VVD), Marc Witteman (PvdA) en Jan-Nico Appelman (CDA-ChristenUnie) benoemd tot lid van Gedeputeerde Staten Flevoland.

Lancering iFlevoland 13 juli 2012

Lancering iFlevoland Commissaris van de Koningin Leen Verbeek lanceert op 7 september iFlevoland: de eigen app die Provinciale Staten Flevoland ontwikkelen voor de iPad.

Provinciale Staten benoemen Inge Rozema tot interim griffier 13 juli 2012

Provinciale Staten van Flevoland hebben op 11 januari drs. I.M. (Inge) Rozema benoemd tot de nieuwe (interim) Statengriffier van Provinciale Staten tot 1 juli 2012.

Algemene Beschouwingen over de Perspectiefnota 2012-2016 13 juli 2012

Provinciale Staten hebben op 30 mei jl. de Algemene Beschouwingen gehouden over de Perspectiefnota 2012-2016.

Provinciale Staten besluiten over toekomstige kaders OostvaardersWold 13 juli 2012

Na een roerig debat hebben Provinciale Staten woensdagavond 30 mei de kaders vastgesteld voor de wijze waarop het college van Gedeputeerde Staten verder moet met het gebied, dat bestemd was voor het OostvaardersWold.

Provinciale Staten leggen zich niet vast op scenario's OostvaardersWold 13 juli 2012

In de opinieronde van 9 mei bediscussieerden Provinciale Staten de verschillende toekomstscenario’s voor het gebied van het OostvaardersWold.

Provinciale Staten in meerderheid positief over Alders-advies Luchthaven Lelystad 13 juli 2012

Op 18 april heeft de Alderstafel Provinciale Staten in een panoramaronde geïnformeerd over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Tijdens de opinieronde van 9 mei zijn Provinciale Staten met elkaar in discussie gegaan over de zienswijze van Provinciale Staten richting de Tweede Kamer.

Provinciale Staten stellen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst vast 13 juli 2012

In de besluitvormingsronde van 18 april hebben Provinciale Staten de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst vastgesteld.

Provinciale Staten buigen zich over de Jaarrekening 2011 13 juli 2012

In de jaarrekening en –verslag 2011 zijn de voornaamste resultaten van de begroting van het afgelopen jaar gepresenteerd. De begroting is afgesloten met een overschot van ruimt € 7 miljoen.

Provinciale Staten bijgepraat over toekomstscenario's OostvaardersWold 13 juli 2012

Tijdens de panoramaronde van 18 april zijn Provinciale Staten door het college van Gedeputeerde Staten bijgepraat over de verschillende toekomstscenario's van het OostvaardersWold.

Provinciale Staten schaffen eigen wachtgeldregeling af 13 juli 2012

Per 1 juli is de wachtgeldregeling voor de huidige en toekomstige leden van Provinciale Staten van Flevoland afgeschaft.