Provinciale Staten van Flevoland

Uitzending

Welkom op de pagina's van Provinciale Staten van de provincie Flevoland.

Provinciale Staten staan aan het hoofd van de provincie en zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Flevoland telt  41 Statenleden.


INFORMATIE

De vergaderingen van Provinciale Staten  zijn live te volgen als streaming video. Op deze website van Provinciale Staten en op de app PS Flevoland kunt u informatie vinden over:

  • data vergaderingen
  • agenda en onderwerpen vergaderingen
  • namen Statenleden

TAKEN PROVINCIALE STATEN

De Staten wegen de wensen en belangen van de Flevolandse burgers en nemen vervolgens een besluit. Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en controleren het college van Gedeputeerde Staten. De voorzitter van Provinciale Staten is de commissaris van de Koning.

 

 

Afbeelding vergroten

Kijk of luister mee

 

Vergaderingen