Informatiebijeenkomst Interbestuurlijk Programma

Informatiebijeenkomst Interbestuurlijk Programma

  • 24 mei 2018 16:00 tot 17:30
  • locatie: BCN, Daltonlaan 100, Utrecht
Direct opslaan in uw agenda

Voorafgaand aan de vergadering vindt er van 16:00-17:30 een informatiebijeenkomst over het Interbestuurlijk Programma plaats, die open staat voor alle geïnteresseerde statenleden.  Locatie is BCN, Daltonlaan 100, Utrecht. Dat is op loopafstand van de vergaderlocatie voor de Algemene Vergadering, het Provinciehuis van Utrecht. Meer informatie over de bijeenkomst volgt nog.

Tevens maken we aansluitend vanaf 17:30 graag van de gelegenheid gebruik u bij te praten over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Terug