Contact

Alle vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar. Openbare vergaderingen mag u altijd bijwonen op de publieke tribune. U kunt de datum, tijd en plaats van vergaderingen van Provinciale Staten vinden in de Kalender.

Wilt u invloed hebben op de besluitvorming van Provinciale Staten, bijvoorbeeld door in te spreken of vragen te stellen aan Statenleden? Kijk dan op de pagina Invloed hebben.

Heeft u vragen over Provinciale Staten? Heeft u vragen over het bijwonen van een vergadering of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de Statengriffie. Zij zijn de ondersteuning van Provinciale Staten. Iedere vraag wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld. Wij informeren u zo snel mogelijk.

Contactgegevens
Telefoon: 0320 - 26 57 05
E-mail: griffie@flevoland.nl

Bezoekadres
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad

Postadres
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Bereikbaarheid

Provinciale Staten van Flevoland vergadert in het provinciehuis te Lelystad. U vindt het provinciehuis direct achter treinstation en busstation Lelystad.
De provincie Flevoland is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij adviseren u, wanneer mogelijk, hier gebruik van te maken.

Het provinciehuis is maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur en tijdens openbare Statenvergaderingen en -commissies.