Vergaderingen

Op deze pagina vindt u informatie over de vergaderingen van Provinciale Staten van de provincie Flevoland.

Vergaderingen zijn live te volgen via de link naar de vergadering hieronder. Vergaderingen uit het verleden kunt u terugkijken via deze link.

Bestuursorganen

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND)

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS)

Werkgroep Commissies en Procedurecommissie

Werkgroep Routekaart Provinciale Staten

Beeldvormende sessie Perspectiefnota

Beeldvormende sessie EMS & RND

Integrale ad hoc commissie 1 (EMS)

Integrale ad hoc commissie 2 (RND)

Werkgroep Dialoog PS-GS (met vergaderstukken)

Werkgroep Bestuurlijke vernieuwing (met vergaderstukken)

Werkgroep samenwerkingsafspraken GS-PS Omgevingswet

Integrale beeldvormende sessie

Commissie Planning & Control

Werkgroep Jongerenoverleg Provinciale Staten i.o.

Werkgroep herijking P&C-cyclus / opdrachtgeverschap accountant

Commissie opstellen opdracht landsadvocaat inzake geheimhouding

Voorbereidingscommissie benoeming commissaris van de Koning

Integrale ad hoc commissie (beeldvormend)

Integrale ad hoc commissie (oordeelsvormend)

Statencommissie Duurzaamheid

Voorzittersoverleg (met vergaderstukken)

Randstedelijke Rekenkamer (met stukken)

Integrale ad hoc commissie

Zorg in de regio Flevoland

Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (RRK)

Vertrouwenscommissie i.o. benoeming commissaris van de Koning

Vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning

Provinciale Staten (besloten)

Provinciale Staten (openbaar)

Bijzondere Statenvergadering aantreden commissaris van de Koning Arjen Gerritsen

Vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning: evaluatie

 
Gearchiveerde bestuursorganen