StemWijzer

StemWijzer

 • 11 december 2018 19:30 tot 22:00
 • locatie: Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad
Direct opslaan in uw agenda

De Statengriffie van de provincie Flevoland is begonnen met de voorbereidingen voor de verkiezingen op 20 maart 2019. Voor de communicatie en voorlichting aan de inwoners maken we onder andere gebruik van de StemWijzer: een online test die gebruikers laat zien met welke politieke partij(en) ze de meeste overeenstemming hebben. De StemWijzer wordt gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

 

Graag vragen we uw medewerking voor het volgende:

 

 1. Verkiezingsprogramma opsturen

Zou u het verkiezingsprogramma van uw partij vóór 11 december 2018 aan de griffie willen sturen?
Ook wanneer er alleen nog een conceptprogramma is, is die zeer welkom. De griffie en ProDemos gaan er vertrouwelijk mee om en delen conceptprogramma’s niet met derden.

 

 1. Workshop avond StemWijzer

Zou u met één of twee personen vanuit uw partij willen deelnemen aan de workshop? Deze vindt plaats op 11 december 2018 om 19.30 – 22.00 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad. Geeft u ons door wie er vanuit uw partij naar de workshop komen?

 

Over de workshop

De workshop wordt geleid door ProDemos en neemt maximaal 2,5 uur in beslag. Alle partijen die aan de verkiezingen deelnemen, zijn welkom. Van iedere partij nodigen wij graag maximaal twee personen uit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de fractievoorzitter, lijsttrekker of degene die het verkiezingsprogramma schrijft. Uw aanwezigheid en actieve deelname biedt een kans om de punten van uw partij te profileren.

 

Voorbereiding

In de workshop vragen we alle partijen om vijf concrete onderwerpen aan te dragen die in de provincie spelen en die terug zouden moeten komen in de StemWijzer (NB: Het gaat dus nadrukkelijk niet om het formuleren van stellingen, alleen om de onderwerpen). U kunt dit het beste vooraf voorbereiden.

 

Vervolg

Aan de hand van de resultaten uit de workshop, alle verkiezingsprogramma’s en aanvullende informatie, stelt ProDemos een lijst van ca. 60 stellingen op over onderwerpen waarover de partijen van mening verschillen. Deze groslijst krijgen de partijen ter beantwoording toegezonden. Vervolgens maakt ProDemos een eindselectie van ca. 30 stellingen. Partijen kunnen daarna hun standpunten nog van een toelichting voorzien. Tijdens de workshop wordt u uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken rondom de totstandkoming van de StemWijzer.

 

Ik hoor graag van u wie er vanuit uw partij meepraat over de thema’s van provincie Flevoland.  Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze uitnodiging, kunt u contact met mij opnemen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Anne Graumans

Projectleider Verkiezingen

Statengriffie Flevoland

anne.graumans@flevoland.nl

 

Terug

  • ma
  • di
  • wo
  • do
  • vr
  • za
  • zo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •