Inwerkprogramma: Flevolands energiebeleid en het Klimaatakkoord

Inwerkprogramma: Flevolands energiebeleid en het Klimaatakkoord

  • 13 juni 2019 18:00 tot 21:00
  • locatie: Provinciehuis, Rietkerkzaal
Direct opslaan in uw agenda

Uitnodiging inwerkprogramma: Flevolands energiebeleid en het Klimaatakkoord

 

Nationaal en internationaal zijn afspraken gemaakt over een CO2-arme energievoorziening om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat betekent dat ons energiegebruik gaat veranderen. We stappen af van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas en gebruiken duurzame energie opgewekt door o.a. windmolens en zonnepanelen. Het opwekken van duurzame energie is onderdeel van onze Flevolandse geschiedenis. Windmolens tekenen ons landschap. We hebben een voorsprong en we weten waar het over gaat. We hebben daardoor een goede uitgangspositie voor de verandering in de energievoorziening.

 

Met het Klimaatakkoord in het verschiet komen de duurzame energie-ontwikkelingen in een stroomversnelling. Dit is daarom hét moment om uzelf te informeren over het provinciale energiebeleid en hoe dit zich verhoudt tot het Klimaatakkoord en de te ontwikkelen Regionale Energiestrategie (RES).

Gedeputeerde Fackeldey opent de avond en vertelt u over het provinciale energiebeleid, het Klimaatakkoord en de RES. Vervolgens worden er korte themasessies georganiseerd over de volgende zeven onderwerpen: zonne-energie, windenergie, aardwarmte, duurzame mobiliteit, Regionale Energiestrategie, het Netwerk Flevolandse Energieagenda en provinciale bijdragen. In de sessies wordt aan de hand van factsheets meer verteld over het onderwerp en is er ruimte voor vragen. U kunt zich bij aanvang van de bijeenkomst voor één themasessie opgeven. Een informatiebundel met de factsheets van alle thema’s staat vanaf dinsdag 11 juni digitaal in de app.

 

Met deze inwerkavond kunt u zich voorbereiden op de Provinciale Statenvergadering van 18 september 2019, waarin de startnotitie van de Regionale Energiestrategie zal worden geagendeerd. Daarnaast wordt naar verwachting het Klimaatakkoord getekend in oktober 2019.

 

Terug