Uitnodiging Projectenmiddag Almere 2.0

Uitnodiging Projectenmiddag Almere 2.0

  • 26 september 2019 16:30 tot 18:00
  • locatie: Stadhuis Almere, Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere
Direct opslaan in uw agenda

Geachte leden van de Gemeenteraad van Almere en Provinciale Staten van Flevoland,

Op 26 september jl. was er een Projectenmiddag over Almere 2.0. Op de Projectenmiddag is dieper ingegaan op de werking van het Fonds Verstedelijking Almere en nadere informatie verstrekt over de Programmalijnen en sleutelprojecten. Tijdens deze bijeenkomst ontstond behoefte aan nadere informatie over Almere 2.0. Bijgevoegd treft u de volgende documenten:

* Jaarverslag 2018
* Meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2017-2021
* Concept Jaarprogramma 2020

Indien u behoefte heeft aan verdieping in de Programmalijnen en sleutelprojecten, zijn we uiteraard bereid u op maat nadere informatie te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
Programmateam Almere 2.0

------

Aan de leden van de Gemeenteraad van Almere en Provinciale Staten van Flevoland,

Graag nodigen wij u op donderdag 26 september van 16.30 tot 18.00 uur uit voor de Almere 2.0 Projectenmiddag in het Stadhuis van Almere (zaal Stad). Op deze middag informeren wij u over de stand van zaken van de Programmalijnen en sleutelprojecten van Almere 2.0.

Op de Projectenmiddag wordt dieper ingegaan op de werking van het FVA en krijgt u nadere informatie over de sleutelprojecten. Hiermee wordt u in staat gesteld een afgewogen besluit te nemen tijdens de begrotingsbehandeling.

Het programma is als volgt:

16.30 uur Inloop
16:35 uur Presentatie Programmadirecteur Almere 2.0
17:00-18:00 uur Toelichting op de 5 programmalijnen en sleutelprojecten Almere 2.0

In twee rondes van 30 minuten kunt u zich laten informeren over de Programmalijnen en bijbehorende sleutelprojecten. Er worden korte toelichtingen gegeven door de Programmamanagers, waarna er mogelijkheid is tot het stellen van vragen.

We hopen u deze middag dan ook te mogen ontvangen in zaal Stad van de gemeente Almere.
Leden van het Provinciale Staten verzoeken wij om 16:25 uur te verzamelen in de centrale hal van het Stadhuis. U wordt door een van onze collega’s opgehaald.

Wij verzoeken u zich aan te melden voor deze Projectenmiddag via csoredjo@almere.nl.

Tot ziens op donderdag 26 september!

Met vriendelijke groet,
Programmateam Almere 2.0

Terug