Vergaderingen

Op deze pagina vindt u informatie over de vergaderingen van Provinciale Staten van de provincie Flevoland.

Vergaderingen zijn live te volgen via de link naar de vergadering hieronder. Vergaderingen uit het verleden kunt u terugkijken via deze link.

Bestuursorganen

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND)

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS)

Beeldvormende sessie Perspectiefnota

Beeldvormende sessie EMS & RND

Werkgroep Dialoog PS-GS (met vergaderstukken)

Werkgroep Bestuurlijke vernieuwing (met vergaderstukken)

Integrale beeldvormende sessie

Werkgroep herijking P&C-cyclus / opdrachtgeverschap accountant

Commissie opstellen opdracht landsadvocaat inzake geheimhouding

Voorbereidingscommissie benoeming commissaris van de Koning

Integrale ad hoc commissie (beeldvormend)

Integrale ad hoc commissie (oordeelsvormend)

Statencommissie Duurzaamheid

Voorzittersoverleg (met vergaderstukken)

Randstedelijke Rekenkamer (met stukken)

Integrale ad hoc commissie

Zorg in de regio Flevoland

Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (RRK)

 
Gearchiveerde bestuursorganen