Agendering Stikstofproblematiek

Gepubliceerd op: 21 oktober 2019 09:45

Op 30 oktober staat de Stikstofproblematiek op de agenda van de Integrale Ad Hoc Commissie van Provinciale Staten.

In de Commissie van 16 oktober is besloten het agendapunt toe te voegen aan de eerstvolgende Integrale Commissie. Gedeputeerde Hofstra heeft toegezegd vooraf een informatieve notitie aan te bieden, zodat de commissie optimaal is geïnformeerd. Deze notitie wordt donderdag 24 oktober nagezonden.