Contact

Alle vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar. Openbare vergaderingen mag u altijd bijwonen op de publieke tribune. U kunt de datum, tijd en plaats van vergaderingen van Provinciale Staten vinden in de Kalender.

Wilt u invloed hebben op de besluitvorming van Provinciale Staten, bijvoorbeeld door in te spreken of vragen te stellen aan Statenleden? Kijk dan op de pagina Invloed hebben.

Heeft u vragen over Provinciale Staten? Heeft u vragen over het bijwonen van een vergadering of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de Statengriffie. Zij zijn de ondersteuning van Provinciale Staten. Iedere vraag wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld. Wij informeren u zo snel mogelijk.

Contactgegevens
Telefoon: 0320 - 26 57 05
E-mail: griffie@flevoland.nl

Bezoekadres
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad

Postadres
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Bereikbaarheid

Provinciale Staten van Flevoland vergadert in het provinciehuis te Lelystad. U vindt het provinciehuis direct achter treinstation en busstation Lelystad.
De provincie Flevoland is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij adviseren u, wanneer mogelijk, hier gebruik van te maken.