Contact

Statengriffie van Provinciale Staten van Flevoland

De Statengriffie is de ondersteuning van Provinciale Staten. U kunt bij ons terecht bij eventuele vragen, voor advies of overige zaken met betrekking tot PS Flevoland.
De griffie behandelt ieder verzoek met de grootst mogelijke zorg en streeft ernaar een vraagsteller zo spoedig mogelijk te berichten.

Telefoon: 0320-26 57 05
E-mail: griffie@flevoland.nl

Bereikbaarheid

Provinciale Staten van Flevoland en de Statengriffie zijn gevestigd in het provinciehuis te Lelystad. U vindt het provinciehuis direct achter treinstation en busstation Lelystad.
De provincie Flevoland is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij adviseren u, indien mogelijk, hier gebruik van te maken.

Het provinciehuis is maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad

Postadres

Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad