PS Flevoland

Welkom bij Provinciale Staten van Flevoland
Periode 2019-2023

 

Provinciale Staten (PS) bestaat uit de gekozen volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Zij staan aan het hoofd van de provincie. PS nemen besluiten over het beleid van de provincie. Zij hebben een controlerende en kaderstellende rol. De voorzitter van Provinciale Staten is de Commissaris van de Koning. In Flevoland is dat de heer Leen Verbeek. De Statengriffier is Amanda Kost.

Flevoland heeft 41 Statenleden verdeeld over 14 partijen. Elke partij mag één burgerlid aanwijzen. Burgerleden kunnen deelnemen aan de commissievergaderingen. Zij doen niet mee aan de besluitvorming in de vergadering van Provinciale Staten.

Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van Provinciale Staten. Op 20 maart 2019 zijn de provinciale statenverkiezingen gehouden.