Arjen Gerritsen gestart als commissaris van de Koning

Gepubliceerd op: 03 november 2023 17:11

Arjen Gerritsen

De heer A.J. Gerritsen is op vrijdag 3 november 2023 gestart als commissaris van de Koning in Flevoland. Tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten is Arjen Gerritsen feestelijk welkom geheten als de nieuwe commissaris van de Koning.

Prachtige opgave

Arjen Gerritsen: "Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de medewerkers en met de inwoners aan de slag te gaan in Flevoland. Dit is een provincie van kansen en beloften. Het is een prachtige opgave om met deze kansen en beloften bezig te gaan. Ik zie er naar uit de komende tijd met zoveel mogelijk inwoners en organisaties kennis te maken."

Be√ędiging

Op 25 oktober jl. is de heer Gerritsen ten overstaan van de Koning be√ędigd tot commissaris van de Koning in de provincie Flevoland. Dit volgde na de aanbeveling van Provinciale Staten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ervaring

Arjen Gerritsen is al geruime tijd werkzaam in het openbaar bestuur. Hij was wethouder van de gemeente Wierden en werd in 2002 burgemeester van de Groningse gemeente Haren. Op 32-jarige leeftijd was hij destijds de jongste burgemeester van Nederland. In 2007 werd Gerritsen benoemd tot burgemeester van De Bilt in de provincie Utrecht. In 2016 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Almelo waar hij zich toelegde op belangrijke herstelopgaven van de gemeente. Hij was een fervent behartiger van sociale en economische belangen van Twente. In de regio Twente was Gerritsen bestuurlijke kartrekker voor de versterking van een weerbare overheid en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Vrije tijd

In zijn vrije tijd verdiept Gerritsen zich graag in algemene en politieke geschiedenis. Arjen Gerritsen is gehuwd en heeft drie studerende kinderen.