Commissievergadering 17 mei 2023

Gepubliceerd op: 17 mei 2023 10:05

Vanmiddag staat er weer een Integrale ad hoc commissie gepland. 

Wat staat er op de agenda?

We beginnen met twee onderwerpen uit het inwerkprogramma: Strategische Agenda Flevoland . Ruimtelijke puzzel Nationale Omgevingsvisie Extra.
Deze beeldvorming is erop gericht de nieuwe leden van Provinciale Staten in te werken op de onderwerpen.

Daarna volgt de voortgangsnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Flevoland. Nog net voor, en anders na de dinerpauze gaan we door met 3 onderwerpen rondom het IPO: de Jaarstukken, Voorjaarsnota en de Kaderbrief.

De zienswijze begroting Randstedelijke Rekenkamer, de wijziging omtrent geheimhouding in het Reglement van Orde en het instellen van een commissie Planning & Control / Herijking Planning & Control cyclus zijn de hekkensluiters van deze vergadering.

Goed om te weten: tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 31 mei wordt besloten of/dat we tijdelijk de Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving EMS) en Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) weer instellen. Dit om de verdeling van de onderwerpen te vergemakkelijken en weer parallel te kunnen vergaderen.

Er wordt een werkgroep ingesteld die zich gaat buigen over de invulling van de commissies, inclusief de verdeling van de onderwerpen. We zijn benieuwd wat eruit komt!

De vergadering is zoals altijd weer mee te kijken en terug te zien via de website.