Commissievergaderingen 23 november 2022

Gepubliceerd op: 23 november 2022 09:11

Het lijkt alweer een flinke tijd geleden maar vandaag is het weer zover: de commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) en de commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid vergaderen weer!

Beeldvormende sessie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid

We beginnen in de commissiekamer met de beeldvormende sessie RND. Tijdens de beeldvormende sessie RND vanuit de commissiekamer worden de volgende agendapunten besproken: OFGV kennismaking en traject actualisatie beleidskader VTH en jaaropdracht 2023, Steun Floriade 2022 vanuit onderuitputting provinciale coronamiddelen, verkenning projectplan windplan west, de motie motie 'niet meer windmolens in Flevoland', 100.000+ woningen en stand van zaken woningbouwafspraken met Rijk.

Let wel: deze beeldvormende sessie gaat na de dinerpauze, om 19.00 uur, verder.

Beeldvormende sessie Economie, Mobiliteit en Samenleving

De beeldvormende sessie EMS vindt plaats vanuit de Statenzaal en gaat over de nieuwe vervoerder OV-concessie IJssel-Vecht 2023-2035 en het programmadeel Flevoland fonds voor culturele ontwikkeling. 

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving

Vanaf 19.00 uur vindt de Statencommissie EMS plaats vanuit de Statenzaal.Ook hier een volle agenda, met zowel als beeld- en oordeelsvormende onderwerpen.

In de commissie EMS gaat het over het controleplan 2022 van de accountant, een toekomstbestendige Randstedelijke Rekenkamer, de herbenoeming van de plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer, het ontwerp sportbeleid Flevoland 2023-2027, de technische begrotingswijziging ultimo 2022, de afdoening lijst moties en toezeggingen en het vaste agendapunt IPO.

De overige vergaderingen komen te vervallen.

De vergaderingen zijn weer (live of achteraf) mee te kijken via de website.