Commissievergaderingen 11 oktober 2023

Gepubliceerd op: 10 oktober 2023 21:10

Woensdag 11 oktober vergaderen de Statencommissies Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) en Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) weer.

Integrale beeldvormende sessie, Statenzaal

We starten iets eerder dan normaal met de Integrale beeldvormende sessie over de Programmabegroting en het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) 2.0 2024. Met iets eerder bedoelen we: 15.00 uur in plaats van 15.30 uur. Deze vergadering vindt plenair plaats in de Statenzaal maar tijdens het agendapunt FVA zullen de commissieleden uiteen gaan in subgroepen om de 6 programmalijnen te bespreken.

Vanaf 19.00 uur vergaderen de Statencommissies Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) en Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND).

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND), Commissiekamer

Op de agenda van de Statencommissie RND staan, naast de vaste agendapunten vaststellen van de agenda, de mededelingen en het vaststellen van de besluitenlijsten en de samenwerkingsverbanden, het agenderingsverzoek van het Forum voor Democratie en 50PLUS over Bisfenol A op de agenda. Zij hebben Ferdinand Meeus uitgenodigd om een presentatie te verzorgen.

Daarna volgt de bespreking van de aanpassing omgevingsverordening n.a.v. de motie 'Niet meer windmolens in Flevoland''. We sluiten af met het agenderingsverzoek van de BBB aangaande faunaschade n.a.v. de mededeling zoals geplaatst op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) van 19 juli jl.

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS), Statenzaal

Ook deze vergadering starten we met de vaste agendapunten, gevolgd door de bespreking van het stoppen van de realisatie van het kunstmuseum Almere.
De zienswijze begroting gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer en de IPO-begrotingen (IPO Den Haag en BIJ12) maken de agenda compleet.

Beide vergaderingen zijn, m.u.v. de deelsessies FVA, (live en achteraf) mee te kijken via de website van Provinciale Staten.