Gratis cursus Politiek actief voor de provincie!

Gepubliceerd op: 06 mei 2024 10:05

Inwoners van Flevoland - Doe mee aan de gratis cursus Politiek Actief voor de provincie!

Waar moeten huizen komen en waar laten we ruimte voor natuur?
Hoe vaak moet de bus rijden in het buitengebied?
Waar komen windmolens?
Dat zijn enkele van de onderwerpen waar de provincie over gaat. 
Hoe worden de beslissingen genomen in de provincie? En hoe kunt u daar invloed op uitoefenen?

Volg de cursus Politiek Actief voor de provincie Flevoland en ontdek het. Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zelf actief wilt worden in het provinciebestuur, bijvoorbeeld als fractieondersteuner of in de toekomst als Statenlid.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op het provinciehuis in Lelystad. Drie cursusavonden en het bijwonen van een vergadering Provinciale Staten (facultatief). Deelname is gratis. Met uw aanmelding rekenen wij op uw aanwezigheid bij alle drie cursusavonden.
Aanmelden voor de cursus is noodzakelijk vanwege een beperkt aantal en kan via deze link naar het aanmeldformulier. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers en inschrijving gebeurt op datum ontvangst van de aanmelding (wie het eerst komt, het eerst maalt).
Heeft u eerst nog vragen? Stuur dan een mail naar griffie@flevoland.nl

NB: Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om, deze worden in geen geval gedeeld. Na afloop van de cursus worden alle gegevens conform de AVG-regelgeving vernietigd.

Maandag 10 juni, 19.30-22.00 uur: Bijeenkomst 1 - Introductie en kennismaking

(Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de provincie? Hoe werken de verkiezingen? En wat zijn de politieke partijen?).

Maandag 24 juni, 19.30-22.00 uur: Bijeenkomst 2 - De provincie

(Hoe werkt de provincie? Hoe gaat de besluitvorming binnen de provincie? En hoe kun je dat beïnvloeden?).

Maandag 8 juli, 19.30-22.00 uur: Bijeenkomst 3 - De Provinciale Staten

(Wat zijn de taken en rollen van de Provinciale Staten? Welke instrumenten heeft een Statenlid? Hoe zit het met de provinciefinanciën? Kennismaken met Statenleden en burgerleden).

Woensdag 17 juli, 15.30-19.00 uur: Bijeenkomst 4

Statenvergadering bijwonen en om 18.00 diner op het provinciehuis.