Hertelling: Gemeente Lelystad zoekt nog tellers

Gepubliceerd op: 02 april 2019 15:05

Op woensdag 27 maart hebben Provinciale Staten besloten om een hertelling te verrichten van alle stembiljetten van de stembureaus in de kieskring Flevoland. Deze hertelling van stembiljetten vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van Provinciale Staten.

Provinciale Staten Afscheidsvergadering
De bijna-laatste vergadering van Provinciale Staten 2015-2019, waarbij tot hertelling van de uitslag van de verkiezingen van 20 maart 2019 is besloten. Foto door Sjors Evers.

Proces hertelling opgestart

Direct na de vergadering van Provinciale Staten heeft de commissaris van de Koning Leen Verbeek contact opgenomen met alle burgemeesters. De burgemeesters hebben allen hun medewerking toegezegd. Op donderdagmiddag 28 maart 2019 zijn de commissaris en statengriffier Amanda Kost samengekomen met een vertegenwoordiger van de Kiesraad, het waterschap, het centraal stembureau en de zes projectleiders van de gemeenten. Daar is gezamenlijk de aanpak voor de hertelling met elkaar besproken.

Voor de commissaris is de kwaliteit van de telling van een hogere orde dan de snelheid waarmee de uitslag wordt gebracht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Kiesraad hebben geadviseerd om het PS-besluit ruimer te interpreteren ten aanzien van de stemopneming. Nu zou deze op lijstniveau plaatsvinden. Indien na hertelling blijkt dat een herverdeling van zetels gaat plaatsvinden, moet alsnog op niveau van kandidaten herteld worden. Om tijd te besparen is nu gekozen om zowel op partij-niveau als kandidaatsniveau te hertellen.

Hoe ziet de hertelling er uit?

Op donderdag 11 april is de feitelijke hertelling, decentraal in alle zes gemeenten. De exacte locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. De tellers worden door de gemeenten zelf geworven. Tijdens het tellen wordt met name gelet op het aantal stemmen per kandidaat en de totale aantal uitgebrachte stemmen per lijst. De stempassen, kiezerspassen en volmachtsbewijzen worden niet herteld.

Als waarnemers in de gemeenten zullen optreden:

  • de Kiesraad
  • het Centraal Stembureau van het Waterschap Zuiderzeeland (op basis van het Kiesbesluit dient het centraal stembureau van Zuiderzeeland worden betrokken bij de hertelling, aangezien er sprake is van een gecombineerde stemming)

De hertelling is openbaar, u kunt dus komen kijken bij de hertelling. Daarnaast is de gemeente Lelystad nog op zoek naar extra tellers op 11 april. U kunt u aanmelden door uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door te geven aan bureauverkiezingen@lelystad.nl.