Provinciale Staten besluiten over Poldertoren, Datacenters en Batavialand

Gepubliceerd op: 11 juni 2021 21:50

Provinciale Staten (PS) hadden afgelopen woensdag twee hamerstukken en twee bespreekstukken op de agenda staan. Hamerstukken zijn Statenvoorstellen waarover tijdens de vergadering van PS niemand het woord wil voeren. In eerdere vergaderingen over dit onderwerp is het voorstel al goed besproken, zodat er direct in PS over gestemd kan worden. De subsidie van € 912.290 voor de restauratie van de Poldertoren werd zo vastgesteld.

Datacenters

Het Statenvoorstel over het opstellen van een datacenterstrategie was een bespreekstuk. De strategie richt zich op het onderzoeken aan welke regels datacenters in de provincie moeten voldoen. In het voorstel dat vanuit Gedeputeerde Staten is opgesteld werd voorzien dat in 2023 de kaders voor de komst van datacenters af zouden zijn. Vele Statenleden gaven aan dat dit volgens hen te lang duurt. Een motie vanuit de VVD, JA21, D66 en de PvdA werd dan ook gesteund door de Staten waarin het college wordt opgedragen om in december 2021 het kaderdocument voor besluitvorming door PS klaar te hebben. De Statenleden hebben ook een amendement aangenomen waardoor er geen medewerking mag worden verleend aan nieuwe datacenters. Daarnaast hebben de Staten verschillende amendementen aangenomen waardoor in het onderzoek ook gekeken moet worden naar groene waterstof als alternatieve energiebron en het goed informeren van inwoners.

Batavialand

PS zijn akkoord gegaan met het verder ontwikkelen van Batavialand in Lelystad. In het aangenomen amendement staat onder welke voorwaarden dit moet plaatsvinden. Er wordt een kwartiermaker aangesteld die, samen met Batavialand, het Rijk en de gemeente Lelystad, een lange termijnplan gaat opstellen en een onderzoek gaat doen naar de haalbaarheid van de doorontwikkeling van Batavialand. Dit plan wordt aan het eind van dit jaar aan de Staten voorgelegd, inclusief een besluit over de financiële middelen.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Aan het eind van de avond is gestemd over een motie vreemd aan de orde van de dag. Een motie vreemd aan de orde van de dag is een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar dat wel actueel is. De Staten willen dat het college gaat onderzoeken op welke manier dwangarbeid voorkomen kan worden, bijvoorbeeld bij de productie van zonnepanelen. Over dit onderzoek moet het college dit jaar PS informeren.

Meer weten?

Op deze website van Provinciale Staten kunt u de vergadering terugkijken of de stemuitslagen bekijken.