Provinciale Staten stellen begroting 2020 vast

Gepubliceerd op: 26 november 2019 11:11

Op 13 november hebben Provinciale Staten een besluit genomen over de Programmabegroting 2020 van de provincie Flevoland. Eén keer per jaar besluiten de Statenleden over de waar het komende jaar geld naartoe gaat. Hoe werkt dat eigenlijk?

Provinciale Statenvergadering
Provinciale Staten besluit over de begroting 2020

Aanpassen en besluiten over het voorstel

In deze begroting zijn de doelen uit het coalitieakkoord 'Ruimte voor de Toekomst' uitgewerkt. Dit zie je terug in de geplande activiteiten en budgetten. Gedeputeerde Staten boden de concept-begroting aan Provinciale Staten aan om te beoordelen. Provinciale Staten mogen de begroting nog aanpassen voordat zij er definitief over besluiten. Deze aanpassingen worden gedaan met zogenaamde 'amendementen'. Met een amendement kan je iets toevoegen of wijzigen aan het voorstel. Daarnaast kunnen Statenleden moties indienen. Met een motie kunnen zij Gedeputeerde Staten vragen iets te onderzoeken, ergens over na te denken of iets te verwijderen uit het voorstel.

Stemmen te zien op de website

Bij de vergadering over de begroting op 13 november zijn in totaal zo'n 30 moties en amendementen ingediend. Deze zijn niet allemaal aangenomen. Om een motie of amendement aan te nemen moet meer dan de helft van de Statenleden 'voor' stemmen. Op onze website kan je zien hoe de Statenleden hebben gestemd. Klik in de kalender op de vergadering van 13 november. Je ziet dan de agenda van de vergadering. Wanneer je vervolgens op een agendapunt klikt, kan je zien over welke voorstellen stemmingen zijn geweest en hoe daar over is gestemd. Zo zie je bij agendapunt 8d alle moties en amendementen staan die zijn ingediend. Door op '1 stemming' te klikken, zie je hoe er over dat voorstel is gestemd. Bij agendapunt 8d staat bovenaan het Statenvoorstel 'vaststellen Programmabegroting 2020'. Hier staat de stemming over het uiteindelijke voorstel, waar alle aangenomen amendementen en moties in worden opgenomen. Je ziet zo dat 26 Statenleden voor de Begroting 2020 hebben gestemd, en 13 Statenleden tegen. Dit betekent dat het met een meerderheid is aangenomen! Daaronder staan alle ingediende moties en amendementen. Door daar op te klikken kan je zien hoe er over al deze aanpassingen is gestemd en welke het gehaald hebben in de definitieve versie van de begroting.

Wat gebeurt er nu?

Het komende jaar gaat het college van Gedeputeerde Staten aan de slag om de plannen uit de begroting uit te voeren. Wil je zelf de begroting 2020 eens doorkijken? Dat kan op de speciale website die hiervoor is gemaakt: flevoland.begroting-2020.nl. Op 1 juli 2020 wordt in een Provinciale Statenvergadering besproken hoe het gaat met de plannen uit de begroting. Provinciale Staten kan dan nog beslissen waar extra aandacht aan moet worden gegeven.