Provinciale Statenvergadering 27 september 2023

Gepubliceerd op: 26 september 2023 22:09

Woensdag 27 september staat er weer een Statenvergadering op de agenda. Best een speciale en sentimentele vergadering: het is de laatste vergadering die Leen Verbeek voorzit voor zijn pensionering.

Wat staat er op de agenda?

We beginnen met de standaard agendapunten (openng, vaststellen agenda en mededelingen), en daarna zullen de Statenleden Johanna Koffeman-Kramer en Benjamin van Bilsen benoemen tot burgerleden voor de ChristenUnie.

Daarna door met het vragenhalfuurtje, met tot op heden 3 aanmeldingen:
1. CDA - Recente ontwikkelingen Openbaar Vervoer
2. BBB - Waterpeil NOP
3. PvdD - Afvalcentrale Lelystad

Twee hamerstukken: afdoening moties en het rekenkameronderzoek 'Circulaire Economie'.

Ook twee bespreekstukken: Zienswijze jaarrekening 2022 en 1e en 2e begrotingswijziging 2024 omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek.

De fractie van het CDA heeft in de media al aangekondigd een motie vreemd aangaande het aanvullen van het Oekraïne noodfonds in te gaan dienen. Wellicht volgen er nog meer moties vreemd.

De vergadering is weer fysiek bij te wonen in de Statenzaal en live en achteraf te kijken op de website.