Statencommissies op 29 november 2023

Gepubliceerd op: 28 november 2023 16:11

Statencommissies RND en EMS 29 november 2023
Statencommissies RND en EMS 29 november 2023

Op woensdag 29 november vinden twee Statencommissies plaats. Beide vergaderingen starten om 15:30 uur en duren tot in de avond.

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid

De commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid zit in de Statenzaal en behandelt, naast de reguliere agendapunten, de agendapunten Samenwerkingsafspraken GS-PS m.b.t. Omgevingswet, Ruimtelijk Voorstel Flevoland, Kennissessie Netbeheerders, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Flevoland en het Agenderingsverzoek inzake subsidie Staatsbosbeheer.
Aan het einde van de agenda worden de lijsten van moties en toezeggingen besproken met voorstellen van nummers om af te voeren en de lijst geheimhouding met voorstellen tot opheffen van geheimhouding.

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving

De commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving vergadert in de Commissiekamer. De reguliere agendapunten komen aan bod, gevolgd door de punten Technische begrotingswijziging 2023, Wensen en bedenkingen Ontwerp Economisch Programma, Corona Noodfonds, Startnotitie Cultuurbeleid en Ontwerp Participatiebeleid Provincie Flevoland.

Ter afsluiting van de agenda komen ook hier de Lijst Geheimhouding, Lijst moties en Lijst toezeggingen aan de orde.

Beide vergaderingen zijn (live en achteraf) mee te kijken via de website van Provinciale Staten.