Statenvergaderingen tot nader order vervallen

Gepubliceerd op: 24 maart 2020 14:15

De Procedurecommissie van Provinciale Staten heeft besloten alle fysieke Statenvergaderingen tot nader order te laten vervallen. Dat betekent dat alle Statenbijeenkomsten niet doorgaan. Dit geldt dus ook voor de vergadering van 25 maart.

Eerder was sprake van het mogelijk wel laten doorgaan van vergaderingen. Er is nu anders besloten om twee redenen. Ten eerste heeft het kabinet afgelopen maandag (23 maart) haar richtlijnen aangescherpt. Ten tweede wordt er op dit moment gewerkt aan een noodwet. Deze wet zou digitale besluitvorming op korte termijn mogelijk moeten maken. Provinciale Staten kan dan ook via videobellen besluiten maken. Zo hoeft zij niet 'in het echt' bij elkaar te komen.

Er wordt gewerkt aan het snel regelen van video conferencing voor de Staten. Zo kan de digitale voorbereiding van besluiten snel doorgaan.