Tijdelijke wet digitaal vergaderen aangenomen in Eerste Kamer

Gepubliceerd op: 08 april 2020 13:04

De tijdelijke wet digitaal vergaderen (voluit: 'tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustasius en Saba') is gisteren aangenomen in de Eerste Kamer. De wet gaat in op 9 april.

Met deze wet kunnen gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk digitaal besluiten nemen. Zo hoeven zij niet bij elkaar te komen in deze tijden van coronamaatregelen. Van de veertien fracties in de Eerste Kamer heeft alleen Partij voor de Dieren tegen gestemd.

Eerder was digitaal besluiten niet mogelijk. Provinciale Staten moest dan bij elkaar komen om te stemmen. Dat hoeft nu niet meer. De wet is tijdelijk, en is tot 1 september geldig. Daarna kan hij wel eventueel verlengd worden met twee maanden.

Er zijn een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet er een openbare videoverbinding zijn. Alle Statenleden moeten kunnen deelnemen aan de online vergadering. Verder moeten de Statenleden herkenbaar zijn voor de voorzitter, voor elkaar en voor het publiek.

In Flevoland wordt hard gewerkt aan een online vergadersysteem dat aan alle voorwaarden voldoet. Vandaag vinden de eerste tests plaats met het systeem.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via griffie@flevoland.nl.