Vergadering Provinciale Staten 8 november 2023

Gepubliceerd op: 06 november 2023 16:11

Woensdag 8 november vergadert Provinciale Staten al vanaf 14.00 uur over, met name, de Programmabegroting. Het is tevens de eerste vergadering met onze nieuwe commissaris als Voorzitter.

Verder staan, naast de Programmabegroting, de Flevolandse Sportnota en 2 moties vreemd op de agenda. Deze zijn in verband met tijdgebrek op 1 november doorgeschoven. Het gaat om een motie van de SP met als titel 'Geen met PFAS vervuild zand in zandwinputten storten' en een motie van het FvD, SLF en 50PLUS met als titel 'Bodemonderzoek Bisfenol A'.

Wellicht volgen er nog vragen voor het vragenhalfuurtje. Een interpellatiedebat is niet meer mogelijk; een aanvraag hiervoor dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering ingediend te worden.

Er kunnen nog wel moties vreemd bij komen. De vergadering is live en achteraf mee te kijken via de website.

Hopelijk zijn we eerder klaar dan afgelopen week.
Met deze tip uit Twente moet het lukken: A'j mekaar geliek geft, bu'j rap oet e kuierd!